Åpningstider 

Bjørnhollia er betjent veka før påske og påska, og i sommarsesongen frå slutten av juni til midten av september. Resten av året er det mulighet for sjølbetjent overnatting. Hytta er låst med DNT-nøkkel utenom betjent sesong. Har du spørsmål om sjølbetjeningskvarteret kan du kontakte Turinformasjonen.

Vær oppmerksom på at Bjørnhollia er stengt i tidsrommet 1.5 - 10.6 kvart år på grunn av villreinkalving i Rondane. Dette gjeld også sjølbetjeningskvarteret.  

Sommeren 2018: betjent frå 22.juni - 16. september

Vinteren 2019: betjent frå 5. - 22. april

Bjørnhollia
Bjørnhollia Foto: Ellen Næsje

Åpningstider og betjeningsgrad  2018 /2019:

Fra Til Betjeningsgrad
11.06.18 21.06.18 Selvbetjent - DNT-nøkkel
22.0618 16.09.18 Betjent
17.09.18 04.04.19 Selvbetjent - DNT-nøkkel
05.04.19 22.04.19 Betjent
23.04.19 30.04.19 Selvbetjent - DNT-nøkkel
01.05.19 10.06.19 Helt stengt pga reinkalving
Morgonsol på Bjørnhollia
Morgonsol på Bjørnhollia Foto: Svein Aaseng